Stipulasyon ng Industriya ng Paglalakbay

Mga Paglalakbay na Organisado ng Ahente Mga Tuntunin para sa mga Paglalakbay na Organisado ng Ahente [pdf]
Mga Paglalakbay na Inayos ng Ahensya Mga Tuntunin para sa mga Paglalakbay na Inayos ng Ahensya [pdf]
Regulasyon sa espesyal na kompensasyon Regulasyon sa espesyal na kompensasyon [pdf]

Listahan ng mga Singil sa Serbisyo ng Ahensya ng Paglalakbay

Mga ticket ng eroplano, Mga hotel (Lokal - sa loob ng Japan) Listahan ng mga Singil sa Serbisyo ng Ahensya ng Paglalakbay (Lokal - sa loob ng Japan) [pdf]
Mga ticket ng eroplano, Mga hotel (Internasyonal/Sa Ibang Bansa) Listahan ng mga Singil sa Serbisyo ng Ahensya ng Paglalakbay (Internasyonal/Sa Ibang Bansa) [pdf]

Mga Kundisyon sa mga Paglalakbay

Mga Kundisyon sa mga Paglalakbay (Lokal - sa loob ng Japan) Mga Kundisyon sa mga Paglalakbay (Lokal - sa loob ng Japan) [pdf]
Mga Kundisyon sa mga Paglalakbay (Internasyonal/Sa Ibang Bansa) Mga Kundisyon sa mga Paglalakbay (Internasyonal/Sa Ibang Bansa) [pdf]