Mag-isyu ng Resibo

Maaaring direktang i-isyu sa online ang mga resibo (PDF na format).

Para sa mga rehistradong miyembro ng skyticket, mangyaring mag-log in sa iyong account at i-click ang “History ng Reserbasyon” at “Para sa karagdagang mga detalye”, at pagkatapos ay i-click ang “Mag-isyu ng Resibo” at punan ang mga kinakailangang detalye.
Para sa mga gumagamit na hindi nakarehistro, mangyaring i-access ang URL na nasa e-mail na iyong natanggap matapos mag-book at i-click ang “History ng Reserbasyon” at “Para sa karagdagang mga detalye”, at pagkatapos ay i-click ang “Mag-isyu ng Resibo” at punan ang mga kinakailangang detalye.

Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin kung may maganap na anumang error, kabilang na ang mga error sa kabuuang halaga ng ginawang pagbayad.
Mangyaring tandaan na hindi kasama sa resibo ang lahat ng singil sa pag-asikaso ng bank remittance.
Kasama sa resibo ang ibang mga singil at bayaring ipinapakita sa ibaba.
(Ang mga halagang kasama sa resibo ay alinsunod sa batas sa accounting ng opisina ng legal na buwis)

Sample ng Resibo

領収書サンプル

Mahalagang Impormasyon Bago Mag-isyu ng Resibo

  • Hindi maaaring baguhin ang mga pangalan at detalye matapos ma-isyu ang resibo
  • Hindi maaaring mag-isyu ng resibo kung iniwang blangko ang mga pangalan
  • Hindi maaaring isama sa mga resibo ang mga singil sa bank remittance
  • Ang mga ipinapakitang halaga sa resibo ay hindi maaaring lumampas sa aktwal na halagang binayaran
  • Ang mga resibo ay ini-isyu lamang sa PDF na format
    (Para makita ang resibo (PDF na file), kakailanganin mo ang software na pambasa ng PDF, gaya ng Adobe Acrobat Reader DC)