Patakaran sa Privacy

Ang Adventure., Inc. (tutukuyin simula ngayon bilang "Kumpanya") ay gumagawa ng masinsing pag-aarugang maprotektahan ang personal na impormasyon ng kliente na nakuha mula sa mga kliente sa pamamagitan ng serbisyong ito at susunod sa mga legal na batas at tuntunin ng Japan tungkol sa pangangalaga ng personal na impormasyon. Tinatanggap ng Kumpanya ang responsibilidad ng pag-atas ng patakarang nakadetalye sa ibaba na nangangalaga sa personal na impormasyon ng kliente.


Pangangasiwa ng Personal na Impormasyon

Gagawin ng Kumpanya ang lahat ng hakbang upang mapigilan ang pagkalat, pagkawala, o pagkasira ng personal na impormasyong hawak nito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga naaangkop na mga panukala ng kaligtasan bilang pagsunod sa mga batas, alituntunin at panloob na regulasyon. Bukod dito, ituturo ng Kumpanya sa mga empleado nito ang mga paksa gaya ng wastong paggamit ng personal na impormasyon upang lalong mapaigting ang seguridad ng personal na impormasyon ng bawat kliente.


Personal na Impormasyon & Layunin ng Paggamit

Kukunin lamang ng Kumpanya ang personal na impormasyon ng kliente kapag kailangan ito sa pamamagitan ng mga wastong paraan. Kapag nais kunin ng Kumpanya ang personal na impormasyon at direktang hiniling ang impormasyon sa pamamagitan ng sulat o internet, malinaw na sasabihin ng Kumpanya ang layunin ng paggamit sa personal na impormasyong hiniling. Gagamitin ng Kumpanya ang nakuhang personal na impormasyon kapag kailangan lamang para sa mga layuning nakalahad sa ibaba.

Layunin ng Pagkuha ng Impormasyon ng Customer

 • ・Para sa mga kinakailangang hakbang ng mga reserbasyon/booking ayon sa mga hiling ng mga kliente
 • ・Mga contact ng pakikipag-ugnayan para sa lahat ng isyung may kinalaman sa mga reserbasyon/booking
 • ・Para kumpirmahin ang pagsali sa aming serbisyo ng pagpapadala ng e-mail, at para magpadala ng mga kinakailangang e-mail sa mga kliente
 • ・Para sa paghahatid at/o pagpapabuti ng mga produkto at serbisyong ginagamit ng mga kliente at para bumuo ng mga bagong serbisyo
 • ・Para magbigay ng mahalagang impormasyong may kinalaman sa mga produkto at serbisyong ipinagkakaloob ng Kumpanya
 • ・Para sa pakikipag-ugnayan tungkol sa mga aplikasyon para sa mga bakanteng trabaho/bukas na posisyon sa loob ng Kumpanya

Kinakailangang Personal na Impormasyon mula sa mga Kliente

Kapag nagparehistro ang customer sa online bilang miyembro, kakailanganin ang mga sumusunod na personal na impormasyon.

 1. 1. Pangalan
 2. 2. Kasarian
 3. 3. Araw ng Kapanganakan
 4. 4.E-mail Address
 5. 5. Numero ng Telepono
 6. 6.Numero ng FAX
 7. 7.Numero ng Pasaporte
 8. 8. Impormasyon ng Credit Card (para sa mga pagbayad gamit ang Credit Card)
 9. 9. Pangalan ng Remitter at/o Benepisyaryo (para sa pagbayad sa pamamagitan ng bank remittance/mga pagsasauli ng bayad)
 10. 10. Pangalan ng Benepisyaryo at mga Detalye ng Bangko (para sa mga pagsasauli ng bayad ng mga kanselasyon)
 11. 11. Ang personal na impormasyong binabanggit dito para sa mga manlalakbay na magkasamang bumabiyahe(Pangalan, kasarian, araw ng kapanganakan, impormasyon sa pasaporte)
 12. 12. Address (noong binili ang travel insurance)

Pagbabahagi ng Personal na Impormasyon sa mga Third Party

Hindi ibabahagi ng Kumpanya ang personal na impormasyon ng mga kliente maliban sa mga sumusunod na pagkakataon:

 • ・Kapag nakuha mula sa kliente ang paunang pahintulot
 • ・Kapag nagbabahagi sa kontratistang sinusubaybayan nang wasto ng kumpanya upang makamit ang layunin ng paggamit
 • ・Kapag kinakailangan upang pangalagaan ang buhay, katawan, o pag-aari ng isang tao, at mahirap kunin ang pahintulot ng kliente
 • ・Kapag legal na kinailangan ng isang pambansang institusyon, lokal na pampublikong katawan, o kontratista ng isang pambansang institusyon o lokal na pampublikong katawan
 • ・Kapag itinuring na legal batay sa Batas sa Pangangalaga ng Personal na Impormasyon o iba pang (mga) batas
 • ・Kapag kinakailangan upang magamit ang mga karapatan ng kumpanya

Mga Rebisyon & Update

Inilalaan ng kumpanya ang mga karapatang baguhin ang patakaran sa privacy na ito kapag may mga pagbabago sa lehislatura o ibang pangyayaring itinuturing na naaangkop.