Paraan ng Pagbayad -  Mga Internasyonal na Flight

* Ang mga reserbasyon ay awtomatikong kakanselahin kapag hindi nabayaran sa loob ng deadline ng pagbayad* Kailangang magbayad bago ang deadline na nakalagay sa iyong invoice

・(Mga) Pagbayad Gamit ang Credit Card

VISA, Master, JCB, AMEX
(Kung ang pag-areglo pera ay bukod sa Japanese yen VISA, Master lamang ay magiging available)Magkakaroon ng karagdagang singil sa pamamahala


  • Ito ay nagkakahalaga ng 1,800 yen bilang isang administrative fee.
  • * Mangyaring basahin ang "Patakaran ng Kanselasyon" bago magbayad
  • Available din ang mga prepaid card at debit card. Gayunpaman, mangyaring siguraduhing suriin ang FAQ sa ibaba bago gamitin ito.
    Q · Maaari ba akong gumamit ng mga prepaid card o debit card?
  • * Para sa pag-isyu ng resibo ng mga biniling ticket, mangyaring i-access ang pahinang "Mag-isyu ng Resibo"