Paraan ng Pagbayad -  Mga Internasyonal na Flight

・(Mga) Pagbayad Gamit ang Credit Card

 • VISA
 • MasterCard
 • JCB

VISA, Master, JCB
(Kung ang pag-areglo pera ay bukod sa Japanese yen VISA, Master lamang ay magiging available)Magkakaroon ng karagdagang singil sa pamamahala

 • * Ang mga reserbasyon ay awtomatikong kakanselahin kapag hindi nabayaran sa loob ng deadline ng pagbayad* Kailangang magbayad bago ang deadline na nakalagay sa iyong invoice
 • * Mangyaring basahin ang "Patakaran ng Kanselasyon" bago magbayad
 • * Para sa pag-isyu ng resibo ng mga biniling ticket, mangyaring i-access ang pahinang "Mag-isyu ng Resibo"

Paraan ng Pagbayad - Mga Internasyonal na Flight

・(Mga) Pagbayad Gamit ang Credit Card

 • VISA
 • MasterCard
 • JCB

VISA, Master, JCB
(Kung ang pag-areglo pera ay bukod sa Japanese yen VISA, Master lamang ay magiging available)Magkakaroon ng karagdagang singil sa pamamahala

 • * Ang mga reserbasyon ay awtomatikong kakanselahin kapag hindi nabayaran sa loob ng deadline ng pagbayad* Kailangang magbayad bago ang deadline na nakalagay sa iyong invoice
 • * Mangyaring basahin ang "Patakaran ng Kanselasyon" bago magbayad
 • * Para sa pag-isyu ng resibo ng mga biniling ticket, mangyaring i-access ang pahinang "Mag-isyu ng Resibo"