Impormasyon Bago Magpareserba - Mga Lokal na Flight (sa loob ng Japan)

Mangyaring suriin ang kabuuan ng mga sumusunod bago magpatuloy sa pagpapareserba ng flight.
Kung magkaroon ka ng anumang problema o katanungan habang ginagawa ang reserbasyon ng iyong flight, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email o telepono sa 03-6450-2369.

Impormasyon Bago Mag-Book

・Code-sharing ang mga flight para sa ilang mga sektor at eroplano, ang mga crew, pati ang mga in-flight na serbisyo ay kasama sa pamantayan ng mga code-sharing na flight
 Kasama sa mga code-sharing na flight ang Solaseed Air, Air Do, Japan Transocean Air, atbp.
 Mangyaring magkipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang mga detalye

・Dapat na laging may kasamang Adulto ang mga bata (edad 8 taon at pababa)

・Kinakailangang bumili ng ticket ng eroplano ang mga bata (edad 2 taon at pataas) kapag lumilipad sa Jetstar, Peach Aviation, Spring Airlines
 (Kinakailangan ding bumili ng ticket ng eroplano ang mga sanggol na may edad na mas mababa sa 2 taon kapag bumabiyahe sa Spring Airlines)

Pagpapakita ng Mga Flight & Pamasahe

Mga Bakanteng Upuan

○:May bakanteng mga upuan △:Limitadong mga Upuan
*Kung walang ipinapakita, ibig sabihin na walang bakanteng mga upuan o walang available na mga pamasahe

Mga Code ng Airline

 • ANA=All Nippon Airways
 • JAL=Japan Airlines
 • ADO=Air Do
 • SNA=Solaseed Air
 • SFJ=StarFlyer
 • FDA=Fuji Dream Airlines
 • SKY=Skymark Airlines
 • JETSTAR=Jetstar Japan
 • PEACH=Peach Aviation
 • SPRING JAPAN=Spring Airlines
 • HAC=Hokkaido Air System
 • IBX=IBEX Airlines
 • ORC=Oriental Air Bridge
 • AMX=Amakusa Airlines
 • WAJ=Air Asia

Singil sa Pag-asikaso

[Mahalaga] Magkakaroon ng singil sa pag-asikaso ang bawat booking, at mag-iiba ito sa singil sa pag-asikaso ng mga airline

・Ang singil sa pag-asikaso para sa bawat one-way na ticket para sa mga sumusunod na airline ay kasama sa mga ipinapakitang pamasahe.

 
 ANA・JAL(JAC、JTA、RAC)  1,100JPY
 SNA・SFJ・ADO・FDA・IBX・ORC・AMX  1,650JPY
 SKY  2,200JPY
 JETSTAR  3,300JPY
 PEACH  3,300JPY
 SPRING JAPAN  1,100JPY
 WAJ  3,300JPY

・Mga Nakadiskwentong Ticket ng Kasosyo

 Ang singil sa pag-asikaso (kasama sa presyo ng pagbili) ng mga Nakadiskwentong Ticket ng Kasosyo para sa bawat one-way na ticket ng mga sumusunod
 na airline ay kasama sa mga ipinapakitang pamasahe.


 ANA  4,900JPY
 JAL  4,900JPY
 SFJ  9,000JPY

Oras ng Transit/Connecting Flight

・JAL(JAL・JAC・JTA・RAC・AMX)

Mangyaring tingnan ang URL sa ibaba para sa detalyadong impormasyon.
http://www.jal.co.jp/en/dom/boarding/onto/
* Nagbabago ang mga transit/connecting flight sa Peach Aviation, Jetstar, Spring Airlines batay sa mga panustos ng bawat airline,
 mangyaring hiwa-hiwalay na tiyakin


・ANA(ADO・SNA・SFJ・IBX・ORC)

Mangyaring tingnan ang URL sa ibaba para sa detalyadong impormasyon.
https://www.ana.co.jp/wws/japan/e/local/domestic/prepare/checkin/transit.html
* Nagbabago ang mga transit/connecting flight sa Peach Aviation, Jetstar, Spring Airlines batay sa mga panustos ng bawat airline,
 mangyaring hiwa-hiwalay na tiyakin
* Umaalis mula sa iba't ibang terminal ng Paliparan ng Haneda ang SFJ (StarFlyer) depende sa sektor ng iyong flight
 Para sa sektor na Haneda-Kita Kyushu, ang mga flight ay aalis mula sa Terminal 1 ng Paliparan ng Haneda
 Para sa mga sektor na Haneda-Fukuoka, Haneda-Kansai at Haneda-Yamaguhi Ube, ang mga flight ay aalis mula sa Terminal 2 ng Paliparan ng Haneda


・SKY(Skymark Airlines)

Mangyaring tingnan ang URL sa ibaba para sa detalyadong impormasyon.
http://www.skymark.co.jp/en/res_boarding/
* Nagbabago ang mga transit/connecting flight sa Peach Aviation, Jetstar, Spring Airlines batay sa mga panustos ng bawat airline,
 mangyaring hiwa-hiwalay na tiyakin


・FDA(Fuji Dream Airlines)

Mangyaring tingnan ang URL sa ibaba para sa detalyadong impormasyon.
http://www.fujidream.co.jp/checkin/transit.html
* Nagbabago ang mga transit/connecting flight sa Peach Aviation, Jetstar, Spring Airlines batay sa mga panustos ng bawat airline,
 mangyaring hiwa-hiwalay na tiyakin


・Peach(Peach)

Mangyaring tingnan ang URL sa ibaba para sa detalyadong impormasyon.
http://www.flypeach.com/pc/en/lm/faq
(Pahina ng Mga Madalas Itanong)
* Ang Pinakamaiksing Oras ng Koneksyon para sa mga transit flight ay 120 minuto
* Mangyaring tandaan na ang aming kumpanya ay hindi magiging responsable/magbabayad kung binago ang mga oras ng flight at/o
 kung kinansela ang mga flight, o ang katulad


・Jetstar(Jetstar Airways)

Mangyaring tingnan ang URL sa ibaba para sa detalyadong impormasyon.
http://www.jetstar.com/jp/en/help#U-Connection
(Pahina ng Mga Madalas Itanong)
* Ang Pinakamaiksing Oras ng Koneksyon para sa mga transit flight ay 120 minuto
* Mangyaring tandaan na ang aming kumpanya ay hindi magiging responsable/magbabayad kung binago ang mga oras ng flight at/o
 kung kinansela ang mga flight, o ang katulad


・SpringJapan(Spring Airlines)

Mangyaring tingnan ang URL sa ibaba para sa detalyadong impormasyon.
http://ask.ch.com/jp#a17
(Pahina ng Mga Madalas Itanong)
* Walang mga panustos ang SPRING JAPAN para sa mga transit/connecting flight, mangyaring hiwalay na tiyakin
* Ang Pinakamaiksing Oras ng Koneksyon para sa mga transit flight ay 120 minuto
* Mangyaring tandaan na ang aming kumpanya ay hindi magiging responsable/magbabayad kung binago ang mga oras ng flight at/o
 kung kinansela ang mga flight, o ang katulad


・WAJ(Air Asia)

Mangyaring tingnan ang URL sa ibaba para sa detalyadong impormasyon.
https://support.airasia.com/s/article/Does-AirAsia-provide-stop-over-en?language=ja
(Pahina ng Mga Madalas Itanong)
* Ang Pinakamaiksing Oras ng Koneksyon para sa mga transit flight ay 120 minuto
* Mangyaring tandaan na ang aming kumpanya ay hindi magiging responsable/magbabayad kung binago ang mga oras ng flight at/o
 kung kinansela ang mga flight, o ang katulad

Ibang mga Singil/Bayarin

・Mag-iiba ang mga buwis at singil batay sa paliparan ng pag-alis
 Ang mga sumusunod na singil sa pag-alis ay idadagdag sa iyong na-book na pamasahe


 New Chitosepaliparan Adulto 270JPY /Bata 140JPY
 Sendaipaliparan Adulto 230JPY /Bata 120JPY
 Paliparan ng Haneda Adulto 290JPY /Bata 140JPY
 
 Paliparan ng Narita Terminal 1 at 2 Adulto 450JPY /Bata 220JPY (ANA / JAL / IBX / SKY)
 Terminal 3 Adulto 390JPY /Bata 190JPY (PEACH / JETSTAR / SPRING JAPAN)
 
 Paliparang Pandaigdig ng Chubu Centrair Terminal 1 Adulto 440JPY /Bata 220JPY (ANA / JAL / SKY / ADO / SFJ / SNA / IBX)
 Terminal 2 Adulto 380JPY /Bata 190JPY (JETSTAR / WAJ)
 
 Itamipaliparan Adulto 260JPY /Bata 130JPY
 
 Paliparang Pandaigdig ng Kansai Terminal 1 Adulto 440JPY /Bata 220JPY
  Terminal 2 Pag-alis 420JPY Pagdating 370JPY (PEACH)
 
 Paliparan ng Kitakyushu  Adulto 100JPY /Bata 50JPY
 Paliparan ng Fukuoka  Adulto 110JPY /Bata 50JPY
 Naha Airport  Adulto 120JPY /Bata 60JPY
 Shimojishimapaliparan  Adulto 550JPY /Bata 550JPY

Ibang Impormasyon

・Maaaring gumawa ng mga pagbabago sa reserbasyon ng ilang flight nang hindi binabago ang ruta ng mga ito kung hindi ito ipinagbabawal
 ng mga naaangkop na patakaran sa pamasahe

・Lahat ng ticket ng eroplano ay sakop ng buong mga restriksyon maliban sa mga pamasaheng ipinapakita sa haliging "Maaaring Baguhin"