Pag-troubleshoot ng mga Hindi Natanggap na E-mail

Kung hindi matanggap ang mga e-mail ng reserbasyon matapos makumpleto ang mga hakbang ng online na pagpapareserba, mangyaring tingnan ang mga tagubilin tungkol sa setting sa ibaba.
Para sa karagdagang tulong at mga katanungan, mangyaring tumawag sa (+ 81-3-6450-2512) o e-mail (info@skyticket.com).

Tingnan ang mga Mensahe sa Online gamit ang “Aking Pahina” (Mga Detalye ng Reserbasyon)

Ang mga ipinadalang e-mail ay maaaring i-access sa mailbox ng “Aking Pahina”.
Sa kasong ito, ang mga e-mail gaya ng kumpirmasyon ng bayad at huling kumpirmasyon ng booking ay ipapadala sa mailbox na nasa “Aking Pahina” at hindi sa inirehistrong e-mail address.

Mga Setting ng Domain/Spam na E-mail

Ang mga e-mail address na nakarehistro para gamitin sa mga mobile na device ay kadalasang naka-default na tumanggi sa mga spam na e-mail.
Mangyaring puntahan ang mga setting ng domain/spam na e-mail upang payagan ang mga e-mail mula sa skyticket.

Pag-unblock ng Partikular na Domain

Sa oras na ma-unblock ang partikular na domain sa iyong mobile na device, mangyaring makipag-ugnayan sa amin para maipadalang muli ang (mga) e-mail na hindi natanggap.

* Para sa impormasyon tungkol sa pagbago ng iyong mga setting, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong mobile provider/carrier company

Mga Setting para sa mga Parating na E-mail

Matapos ma-unblock ang mga e-mail mula sa e-mail address sa ibaba, mangyaring makipag-ugnayan sa amin para maipadalang muli ang (mga) e-mail na hindi natanggap.

* Para sa impormasyon tungkol sa pagbago ng iyong mga setting, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong mobile provider/carrier company

[Makipag-ugnayan]

E-mail Address : info@skyticket.com

Para Baguhin Ang Inirehistrong E-mail Address

Mangyaring irehistro ang bagong e-mail address sa “Impormasyon ng Miyembro” na makikita sa “Aking Pahina”, o magpadala sa amin ng e-mail para mabago ang iyong e-mail address. Matapos mairehistro ang bagong e-mail address, muli naming ipapadala ang mga e-mail na hindi natanggap.

* Mangyaring siguraduhing maaaring tumanggap ng mga e-mail mula sa skyticket ang bagong e-mail address

[Makipag-ugnayan]

E-mail Address : info@skyticket.com

* Kung nakikipag-ugnayan ka sa amin sa pamamagitan ng e-mail para magparehistro ng bagong e-mail address, mangyaring isama ang numero ng iyong reserbasyon at pangalan sa e-mail bilang sanggunian. (Hindi magagawa ang mga pagbago sa mga inirehistrong e-mail address kung wala ang numero ng reserbasyon at pangalan)