Notasyon batay sa Batas sa mga Nakatukoy na Transaksyong Komersyal

Website skyticket
May Hawak na Kumpanya Adventure, Inc.
Address 150-6024 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 4-20-3 Yebisu Garden Place Tower 24F
Tel: 03-6450-2512
[Mga Oras ng Negosyo]
Mga karaniwang araw: 10:00 ng umaga hanggang 6:30 ng gabi
Sabado, Linggo & mga Pista Opisyal: 10:00 ng umaga hanggang 6:30 ng gabi
E-mail info@skyticket.com
Mga Ibang Kinakailangang Singil Buwis sa Pagkonsumo
Singil sa paghahatid (para sa mga customer na gustong matanggap ang ticket sa pamamagitan ng koreo)
Singil sa bank transfer
Mga singil sa pag-asikaso/Mga singil sa serbisyo
Singil sa komunikasyon & paggamit ng data (mangyaring tingnan ang kontrata ng iyong provider)
Paraan ng Pagbayad
Pagbayad gamit ang credit card (VISA, Master, JCB, AMEX, Diners)
Deadline ng Pagbayad Sa loob ng 3 araw mula sa petsa ng pagreserba
(Ang buong mga detalye ay nakatakda sa e-mail sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Pagbayad)
Mga Pagbago/Pagkansela Ang mga tuntunin ng pagbago/pagkansela ay nakatakda sa e-mail sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Pagbayad
Oras ng Pagpoproseso Mga Ticket ng Eroplano: Ang iyong (mga) ticket ng eroplano ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng e-mail sa loob ng dalawang araw matapos makumpirma ang iyong bayad
Patakaran ng Kanselasyon/(Mga) Refund Ang singil sa pagkansela ng mga airline ay maaaring magbago depende sa araw kung kailan kinansela ang flight
Mangyaring i-access ang aming pahinang “Patakaran ng Kanselasyon” o tingnan ang e-mail na natanggap sa panahon ng pagreserba para sa detalyadong impormasyon