Notasyon batay sa Batas sa mga Nakatukoy na Transaksyong Komersyal

Website skyticket
May Hawak na Kumpanya Adventure, Inc.
Address 150-6024 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 4-20-3 Yebisu Garden Place Tower 24F
Tel: 03-5224-8840
[Mga Oras ng Negosyo]
Araw-araw: 10:00AM hanggang 6:00PM
(Kabilang ang Sabado, Linggo at Public Holidays)
E-mail info@skyticket.com
Mga Ibang Kinakailangang Singil Buwis sa Pagkonsumo
Singil sa bank transfer
Mga singil sa pag-asikaso/Mga singil sa serbisyo
Singil sa komunikasyon & paggamit ng data (mangyaring tingnan ang kontrata ng iyong provider)
Paraan ng Pagbayad
Pagbayad gamit ang credit card (VISA, Master, JCB, AMEX, Diners)
Deadline ng Pagbayad Sa loob ng 3 araw mula sa petsa ng pagreserba
(Ang buong mga detalye ay nakatakda sa e-mail sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Pagbayad)
Mga Pagbago/Pagkansela Ang mga tuntunin ng pagbago/pagkansela ay nakatakda sa e-mail sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Pagbayad
Oras ng Pagpoproseso Mga Ticket ng Eroplano: Ang iyong (mga) ticket ng eroplano ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng e-mail sa loob ng dalawang araw matapos makumpirma ang iyong bayad
Patakaran ng Kanselasyon/(Mga) Refund Ang singil sa pagkansela ng mga airline ay maaaring magbago depende sa araw kung kailan kinansela ang flight
Mangyaring i-access ang aming pahinang “Patakaran ng Kanselasyon” o tingnan ang e-mail na natanggap sa panahon ng pagreserba para sa detalyadong impormasyon