Mga Pagtatanong

Mangyaring gamitin ang pahina ng tulong para humanap ng impormasyon tungkol sa mga karaniwang tanong:

Para sa mga katanungan tungkol sa mga kanseladong flight, mga pagbabago sa reserbasyon at mga pagsasauli ng bayad:

Para sa mga katanungan tungkol sa pagreserba ng flight o mga paraan ng pagbayad:

Para sa iba pang mga katanungan

【MANGYARING TANDAAN】
Ang skyticket ay isang ahensya ng paglalakbay. Sa pakikipag-ugnayan sa amin, hindi ito nangangahulugang tumawag ka na sa anumang airline.


Mga Pagtatanong - Mga Internasyonal na Flight

Mangyaring siguraduhing i-dial ang tamang numero

Hindi kami nagpoproseso ng mga reserbasyon sa pamamagitan ng telepono o e-mail

Ang mga katanungan ng pagkakaroon ng upuan at airfares sa pamamagitan ng telepono o e-mail ay hindi magagamit

Japanese03-6450-2734(Hapon)
Mga Linggo: 9:00 hanggang 21:30
Sabado, Linggo, at pista opisyal: 10: 00-18: 30


Para sa pagtatanong gamit ang e-mail:

kaigai@skyticket.com