Mga Pagtatanong

Mangyaring siguraduhing i-dial ang tamang numero

Mangyaring gamitin ang pahina ng tulong para humanap ng impormasyon tungkol sa mga karaniwang tanong:

Para sa mga katanungan tungkol sa mga kanseladong flight, mga pagbabago sa reserbasyon at mga pagsasauli ng bayad:

Para sa mga katanungan tungkol sa pagreserba ng flight o mga paraan ng pagbayad:

Para sa iba pang mga katanungan

【MANGYARING TANDAAN】
Ang skyticket ay isang ahensya ng paglalakbay. Sa pakikipag-ugnayan sa amin, hindi ito nangangahulugang tumawag ka na sa anumang airline.


Mga Pagtatanong - Mga Lokal na Flight (sa loob ng Japan)


info@skyticket.com

Magkakaroon ng JPY500 na singil sa pag-asikaso (bawat pasahero bawat one-way) ang mga reserbasyong ginawa sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono