Mga Internasyonal na Flight - Mga Pagkansela/Pagbago

Kanselasyon ng Reserbasyon

Para sa kanselasyon ng mga reserbasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin (kinakailangan)
sa pamamagitan ng telepono sa 03-6450-2734 o e-mail sa(kaigai@skyticket.com)

※ Posible rin upang maisagawa ang iyong procedure kaysa sa aking pahina o reservation pahina ng pagkumpirma Kung ikaw ay isang kinansela pagbabayad bago.

  • Ang mga kanselasyong hiniling bago magbayad ay hindi magkakaroon ng singil sa pagkansela
  • ● Mangyaring makipag-ugnay sa amin nang hindi lalampas sa 3 araw ng pagtatrabaho bago ang iyong pag-alis para sa mga pagkansela ng mga pag-book pagkatapos ng pagbabayad
  • ● Ang mga singil sa bangko para sa mga pagsasauli ng bayad ng mga kanselasyon ay pananagutan ng benepisyaryo
  • ● Mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa susunod na araw ng trabaho kung direkta mong kinansela sa airline ang iyong reserbasyon
  • ● Kung ang isang pagkansela ay nangyayari sa araw ng pag-alis o bago pa lang umalis, mangyaring makipag-ugnay nang direkta sa mga airline upang gawin ang pagkansela at makipag-ugnay sa amin sa susunod na araw ng negosyo
  • ● Ang mga singil sa pag-asikasong binayaran sa oras ng pagbayad sa mga convenience store o pagbayad gamit ng credit card ay hindi maaaring isauli

Pagkansela/Pagbago ng mga Ticket ng Eroplano para sa mga Internasyonal na Flight

1. Patakaran ng Kanselasyon

Mangyaring makipag-ugnayan sa aming mga kinatawan ng customer service sa pamamagitan ng e-mail o telepono para sa anumang pagbabago o kanselasyon.
Ang mga kanselasyon ng lahat ng booking (pagkatapos magbayad) dahil sa mga personal na dahilan, ay magkakaroon ng nakapirming singil sa pagkansela ng mga airline.
Walang singil sa pagkansela ng mga reserbasyon bago magbayad.
Maaari lamang makumpleto ang hiling para sa mga kanselasyon/pagsasauli ng bayad ng mga ticket ng eroplanong binili sa aming website sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa aming mga kinatawan ng customer service.
Ang proseso ng pagsasauli ng bayad ay hindi magagawa sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan sa mga airline; mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng e-mail/tumawag sa amin sa loob ng aming oras ng trabaho.

* Magkaiba ang mga singil sa pagkansela at singil sa serbisyo ng iba't ibang airline
* Ang mga e-mail at tawag para sa mga kanselasyon pagkatapos ng aming oras ng trabaho ay mapoproseso lamang sa susunod na araw ng trabaho
* Mag-iiba ang mga singil sa pagkansela batay sa kung kailan ka nakipag-ugnayan sa amin upang gawin ang kanselasyon
* Para sa mga kanselasyon ng mga flight na naka-schedule na umalis pagkatapos ng aming oras ng trabaho, mangyaring direktang makipag-ugnayan sa mga airline
(Kailangang makipag-ugnayan sa airline bago ang naka-schedule na oras ng pag-alis ng flight na nais mong kanselahin)
Sa susunod na araw ng trabaho, mangyaring ipaalam sa amin ang iyong direktang pagkansela ng flight sa airline.

2. Pagbago (Pagpalit) ng Reserbasyon

Talagang limitado na ang pagbabago ng mga booking ng flight matapos sila ay mabayaran na.

[Mga Pagbago Bago Magbayad]
Itinuturing na bagong reserbasyon ang mga pagbago ng reserbasyon bago magbayad at ang mga naunang reserbasyon ay kakanselahin.
* Ang muling pagreserba (mga bagong reserbasyon) ay naka-depende sa (mga) available na upuan

[Mga Pagbago Pagkatapos Magbayad]
Hindi maaaring baguhin ang mga booking sa oras na mabayaran na sila. Kung kailangan baguhin ang impormasyon ng pasahero (gaya ng pangalan ng pasahero), kakanselahin ang orihinal na booking at kakailanganin ang panibagong booking.
(Sa kaganapan ng isang kanselasyon ng booking, magkakaroon ng nakapirming singil sa pagkansela)

Bayad sa Pagkansela

1. Kanselasyon Bago Magbayad

Ang mga kanselasyong hiniling/ginawa bago magbayad ay hindi magkakaroon ng anumang singil sa pagkansela.

2. Kanselasyon Pagkatapos Magbayad

Ang mga sumusunod na singil sa pagkansela ay sisingilin para sa mga kanselasyon ng lahat ng booking (pagkatapos magbayad).

Listahan ng mga Ticket ng Eroplanong May singil sa pagkansela Mga Kanselasyon Bago ang Pag-alis ng Flight Mga Kanselasyon Pagkatapos ng Pag-alis ng Flight
Naaangkop sa lahat ng ticket ng eroplano Nakapirming singil sa pagkansela ng mga airline + Singil sa pamamahala (JPY16,500)
* Maaaring hindi maproseso ang pagsasauli ng bayad depende sa uri ng mga ticket ng eroplano
(maaaring magkaroon ng 100% singil sa pagkansela)
Hindi Pagtanggap ng Kanselasyon / Pagsasauli ng Bayad

Pagsasauli ng Bayad

  • Isasauli ang bayad sa pamamagitan ng iyong itinalagang account sa bangko matapos ibawas ang lahat ng kinakailangang mga singil sa pagkansela at pamamahala.
  • Ang buong proseso ng pagsasauli ng bayad ay mangangailangan ng humigit-kumulang dalawang (2) buwan sa kalendaryo para makumpleto.
  • Para sa katayuan ng pag-refund pagkatapos makumpleto ang e-mail sa pagkumpleto ng pamamaraan ng pag-refund sa credit card, mangyaring maglaan ng ilang sandali upang magtanong sa kumpanya ng credit card na iyong ginamit.

Hindi maisasauli ang mga singil sa pag-asikasong binayaran noong panahon ng pag-book at pagbayad.


* Matatagpuan din ang patakaran ng kanselasyon sa e-mail ng kumpirmasyon
* Kung mayroong ilang mga uri ng mga tiket na hindi maaaring kanselahin sa maraming tao, ang ilan sa mga tiket ay hindi maaaring kanselahin at ang pagkansela ng pamamaraan para sa lahat ng reserbasyon ay kinakailangan.
* Mangyaring basahin ang "Patakaran ng Kanselasyon" bago gumawa ng anumang pagbayad
Para sa lahat ng katanungan tungkol sa patakaran ng kanselasyon, mangyaring magpadala ng e-mail o tumawag sa amin para sa mga detalye.

[Impormasyon para sa Pakikipag-ugnayan]
Call Center ng skyticket para sa Mga Internasyonal na Flight
Mga pagtatanong sa pamamagitan ng Telepono: 03-6450-2734(Araw-araw - 10:00 ng umaga hanggang 6:30 ng gabi maliban sa Sabado, Linggo at mga Pista Opisyal)
*oras sa Japan
Mga pagtatanong sa pamamagitan ng e-mail:kaigai@skyticket.com